Af: Simon Loell

Jeg har i et lille halvt års tid haft et

projekt til PowerMedic.

Nu lakker

projektet snart mod enden, og den s

idste del af koden bliver skrevet og verificeret.

Da jeg endnu ikke har modtaget det endelige print benytter jeg mig af både et STK600 board med en AVR mega324PA på og et STK500 board med 8 ekstra debug LEDs.

Jeg har også loddet en lille vibrator på et veraboard og et potentiometer til ADC test.

Og til ekstra debug benyttes en serielport fra TI.